Reinhold Fahlbeck

Reinhold Fahlbeck

Reinhold Fahlbeck är professor emeritus i arbetsrätt vid Lunds universitet. Han har dessutom varit adjungerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm, Visiting Scholar vid ett flertal utländska universitet samt Visiting Professor i Japan (Sophia University, Tokyo), Polen (Jagiellonska universitet, Krakov) och USA (Stanford University). Fahlbeck har skrivit åtskilliga böcker i arbetsrätt och arbetsprocessrätt. Hans internationella inriktning speglas i flera komparativa studier, bl.a. om kollektivavtal och flexibilitet i arbetslivet. Han har också sysslat med religionsfrihet och utgivit boken Bed och arbeta. Om religionsfrihet i arbetsliv och skola (2011) med underrubriken Juridik * Samhälle * Praktik.

Böcker av Reinhold Fahlbeck


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén