Rikard Jermsten

Rikard Jermsten

Kammarrättsassessor 2004.

Rikard Jermsten är född 1969. Jur. kand. 1997. Kammarrättsassessor 2004. Han har varit rättssakkunnig och kansliråd i Justitiedepartementet, departementsråd i Finansdepartementet och expeditions- och rättschef i samma departement samt kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Numera är han generaldirektör för Konkurrensverket.

Böcker av Rikard Jermsten


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén