Roland Dahlman

Roland Dahlman

Roland Dahlman, jur.dr, är advokat vid Dahlman Advokatbyrå i Stockholm med över 30 års erfarenhet av affärsjuridisk praktik i såväl Stockholm, Bryssel som New York. Vid sidan av sin verksamhet har han även styrelseuppdrag vid ett flertal företag och större organisationer och tjänstgör dessutom som Madagaskars generalkonsul i Stockholm samt Nepals generalkonsul i Sverige. I sitt författarskap har han framförallt verkat inom området internationell beskattning.

Böcker av Roland Dahlman


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén