Rolf Holmquist

Rolf Holmquist

Rolf Holmquist var generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten från myndighetens start 1998 till 2004. Han har också en bakgrund som hovrättslagman i Svea hovrätt. På konsultbasis arbetar han fortfarande med ekobrott, bl.a. med utredningar om misstänkta oegentligheter i offentlig och privat verksamhet.

Böcker av Rolf Holmquist


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén