Rolf Strömberg

Rolf Strömberg

Rolf Strömberg är jurist och arbetar numera vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han arbetade i många år med lagstiftningsarbete i Regeringskansliet, bl.a. som rättschef i Jordbruksdepartementet och som expeditions- och rättschef i Miljö- och energidepartementet. Han var under åren 1989–1996 generaldirektör och chef för Koncessionsnämnden för miljöskydd. Rolf Strömberg har bl.a. skrivit en kommentar till 1983 års vattenlag och har medverkat i Norstedts juridiska handbok med artiklar i vatten- och miljörätt.

Böcker av Rolf Strömberg


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén