Rune Lavin

Rune Lavin

Rune Lavin har varit professor i socialrätt 1978–87 och i förvaltningsrätt 1987–94. Vidare har han varit försäkringsdomare 1990–94, regeringsråd 1994–95, JO 1996–99, regeringsråd 1999–2007 och ledamot av Lagrådet 2007–11. Sedan hösten 2011 har han varit verksam på Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Böcker av Rune Lavin


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén