Ruth Mannelqvist

Ruth Mannelqvist

Ruth Mannelqvist är professor i rättsvetenskap vid juridiska institutionen Umeå universitet och har under de senaste 15 åren forskat omkring olika typer av ersättningsrättsliga frågor, med tyngdpunkt på just sjukförsäkringen och skriver nu Lexino. För närvarande leder hon ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, tillsammans med två läkare från arbetsmedicin vid Umeå universitet, som handlar om hur begreppen arbete och arbetsmarknad tillämpas och förstås av förvaltningsdomstolar, Försäkringskassan och intygsskrivande läkare.

Böcker av Ruth Mannelqvist


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén