Said Mahmoudi

Said Mahmoudi

Said Mahmoudi, jur.dr, är professor i internationell rätt vid Stockholms universitet. Han har forskat inom bland annat havsrätt, internationell miljörätt (med särskild inriktning på EU:s miljörätt), internationell våldsanvändning och internationella organisationer. Under senare år har även fokuserat sin forskning på folkrättsliga regler beträffande gemensamma värderingar och principer. Därutöver har han flera uppdrag som ledamot i olika svenska och internationella kommittéer och styrelser.

Böcker av Said Mahmoudi


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén