Santa Slokenberga

Santa Slokenberga

Santa Slokenberga är doktor i medicinsk rätt och postdoktor i offentlig rätt vid Lunds universitet. Hon har skrivit avhandling om samexistensen mellan EU och Europarådet i frågor som berör reglering av genetiska självtester och disputerade i november 2016. För närvarande bedriver Santa ett forskningsprojekt om ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande mot bakgrund av vetenskaplig osäkerhet i medicinska behandlingar till barn vid Lunds universitet och är knuten till SIENNA forskningsprojekt som bedrivs vid Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala Universitet. Hon har undervisat på juristprogrammet i medicinsk rätt, EU-rätt och mänskliga rättigheter.

Böcker av Santa Slokenberga


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén