Severin Blomstrand

Severin Blomstrand

Severin Blomstrand har varit justitieråd i Högsta domstolen och dessförinnan rättschef i Justitiedepartementet med ansvar för civilrättslig lagstiftning. Efter pensioneringen har han bl.a. tjänstgjort i Lagrådet. Han har medverkat i ett antal statliga utredningar.

Böcker av Severin Blomstrand


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén