Stefan Flemström

Stefan Flemström

Stefan Flemström är advokat och innehavare av Advance Advokatbyrå i Täby och har tidigare varit verksam vid en arbetsgivarorganisation. Hans huvudsakliga inriktning är arbetsrätt och kommersiell hyresjuridik men arbetar även med kommersiell avtalsrätt och fastighetsrätt. I hans uppgifter ingår dessutom arbetsrättsliga skiljemannauppdrag och uppdrag som särskild medlare i arbetstvister. Därutöver undervisar han i arbetsrätt och annan civilrätt, bl.a. vid Stockholms Universitet, och har också bidragit till böcker och artiklar på dessa områden.

Böcker av Stefan Flemström


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén