Sten Andersson

Sten Andersson

Sten Andersson är justitieråd i Högsta domstolen. Han har tidigare varit hovrättspresident i Göta hovrätt och i Hovrätten för Nedre Norrland. Han har också varit rättschef i Justitiedepartementet och, dessförinnan, departementsråd i samma departement (enheten för fastighets- och associationsrätt). Han har varit särskild utredare i flera statliga utredningar och har deltagit som expert i flera andra utredningar, bl.a. Aktiebolagskommittén. Han har även skrivit böcker och artiklar, främst på bolagsrättens område.

Böcker av Sten Andersson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén