Stephan Rapp

Stephan Rapp

Stephan Rapp är docent i pedagogik och utbildningsdirektör i Jönköpings kommun. Han har mångårig erfarenhet från skolvärlden som lärare, rektor och skolchef. Han har också varit utbildningschef vid Domstolsverket med ansvar för att planera och genomföra utbildningar för personal inom landets domstolsväsende. I sin forskning har han intresserat sig för skolledningens roll för skolans utveckling och är även knuten till Linnéuniversitetet, där han undervisar i skoljuridik och skolledarskap vid rektorsprogrammet.

Böcker av Stephan Rapp


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén