Stieg Synnergren

Stieg Synnergren

Stieg Synnergren har tidigare tjänstgjort inom domstolsväsendet och även som hyresråd och ordförande i hyresnämnden och arrendenämnden i Linköping. Numera är han verksam som konsult. Han har medverkat i ett stort antal kurser som föreläsare och skrivit kursböcker och artiklar i ämnen som rört hyresrätt, arrenderätt och bostadsrätt.

Böcker av Stieg Synnergren


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén