Stojan Arnerstål

Stojan Arnerstål

Jur.dr Stojan Arnerstål är forskare i civilrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Han är specialiserad på varumärkesrätt och kommersialisering av immateriella rättigheter. Utöver att publicera artiklar och böcker inom sina specialområden, undervisar han ofta i immaterialrätt vid universiteten i Uppsala, Stockholm och Lund samt för praktiskt verksamma jurister. Han har tidigare varit verksam vid advokatbyrå och anlitas regelbundet som konsult i immaterialrättsliga och kontraktsrättsliga ärenden.

Böcker av Stojan Arnerstål


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén