Susanne Åkerfeldt

Susanne Åkerfeldt

Susanne Åkerfeldt är född 1958. Jur.kand. 1982, är ämnesråd vid Finansdepartementets Skatte- och tullavdelning. Hon har sedan mitten av 1990-talet arbetat vid departementet med främst energi- och koldioxidskatt och lett olika lagstiftningsprojekt och arbetsgrupper om dessa frågor inom Regeringskansliet sedan 2001. Susanne har omfattande förhandlingserfarenhet inom EU i energi- och miljöskattefrågor och relaterade statsstödsfrågor samt är globalt en driven debattör om koldioxidskatt i olika fora, som bl.a. ledamot av en vetenskaplig kommitté inom Världsbankens projekt Carbon Pricing Leadership Coalition samt av den underkommitté om miljöskatter som inrättats under FN:s skattekommitté. Susanne kommenterar lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Böcker av Susanne Åkerfeldt


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén