Suzanne Wennberg

Suzanne Wennberg

Suzanne Wennberg är professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska fakultet. Hon har etablerat sig som rättsvetenskaplig författare inom såväl straffrättens allmänna som dess speciella del. Vid sidan av rättsfilosofiska artiklar har hon författat läroböcker inom straffrätt. Hon har även medverkat i lagstiftningsarbete samt kommenterat och debatterat lagändringar i media. Suzanne är numera invald i Kungliga Vetenskapsakademin.

Böcker av Suzanne Wennberg


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén