Svante O. Johansson

Svante O. Johansson

Svante O. Johansson, jur. dr, är sedan 2011 justitieråd i Högsta domstolen. Han var tidigare verksam som professor (med specialinriktning mot sjörätt och annan transporträtt) vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan, samt vid Oslo universitet. Under en längre period har han också varit Sveriges dispaschör. Vidare har han som sekreterare, expert och särskild utredare deltagit i flera statliga utredningar inom skilda rättsområden. Som författare har han skrivit ett flertal artiklar och böcker med främst civilrättslig inriktning, särskilt inom området för internationell handel.

Böcker av Svante O. Johansson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén