Sven Unger

Sven Unger

Sven Unger är advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, och har under drygt 40 år verkat inom olika områden inom affärsjuridiken; och på senare år ägnat sig särskilt åt bolagsstämmor. Han har skrivit en rad artiklar i skilda ämnen – somliga mycket skilda: bl.a. om ärekränkning i litteraturen, om konsten att inte sluta avtal, om koncernchefen, om språkfel och fel språk, om bevis, om konsten att odla vildflor, om protokoll, och om den brännande frågan: när upphör att avtal som inte säger när det upphör? Även har han givit ut en rad böcker; bl.a en om ord i bildspråk, andra t.o.m. med juridiskt innehåll. Han har varit ordförande i Sveriges advokatsamfund.

Böcker av Sven Unger


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén