Thomas Grahn

Thomas Grahn

Thomas Grahn är grundare och ledare av Thomas Grahn AML Consulting. Thomas Grahn har tidigare varit verksam vid Finansinspektionen och har där under många år varit ansvarig för frågor rörande åtgärder mot penningtvätt. Vad gäller policyfrågor och lagstiftningsfrågor så har Thomas Grahn under årens lopp varit förordnad som expert i fyra statliga utredningar inom kommittéväsendet, däribland den utredning om åtgärder mot penningtvätt som ledde fram till 1999 års lagändringar. På internationell nivå har Thomas Grahn under sin tid vid Finansinspektionen varit medlem i den svenska delegationen inom Financial Action Task Force (FATF) under cirka 12 års tid och har även under sin tid på Finansinspektionen representerat Sverige i EU:s kontaktkommitté om penningtvätt och i andra EU grupper. Han har också deltagit som nationell expert i ett antal seminarier och workshops som organiserats av EG. Thomas Grahn har också under lång tid deltagit som föreläsare vid kurser och seminarier inom området.

Böcker av Thomas Grahn


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén