Thomas Kalbro

Thomas Kalbro

Thomas Kalbro är f.d. professor i Fastighetsvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och numera verksam vid bl.a. Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Han har långvarig erfarenhet av fastighetsutvecklings- och markexploateringsfrågor med ett stort antal publikationer inom området. Han har medverkat som utredare och expert i flera statliga utredningar, som syftat till att förbättra och effektivisera lagstiftningen.

Böcker av Thomas Kalbro


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén