Thorsten Cars

Thorsten Cars

Thorsten Cars är juris doktor och f.d. hovrättslagman i Svea hovrätt, f.d. ordförande i Institutet Mot Mutor (IMM) och f.d. allmänhetens pressombudsman (PO). Han har i justitiedepartementet deltagit i utarbetandet av brottsbalkens bestämmelser om korruptionsbrott, publicerat lagkommentarer och deltar flitigt i den rättspolitiska debatten.

Böcker av Thorsten Cars


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén