Tomas Vesterlin

Tomas Vesterlin

Tomas har en bakgrund på Lantmäteriet där han har jobbat som chef och på myndighetens fastighetsrättsliga stab. Han har även tjänstgjort på justitiedepartementet. Tomas är grundare och VD för Vesterlins & Co, en firma bestående av lantmätare och jurister som tillhandahåller tjänster inom fastighetsrätt och värdering. Han har skrivit kommentaren till fastighetsbildningslagen i Lexino, samt Servitut i teori och praktik.

Böcker av Tomas Vesterlin


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén