Tommy Lundström

Tommy Lundström

Tommy Lundström är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Han forskar om social barnavård, evidensbaserat socialt arbete och det sociala arbetets organisering. Under senare år har han skrivit om bl.a. privatisering av institutioner på barnavårdsområdet, ADHD och dess konsekvenser för den sociala barnavården och den svenska barnavården i internationellt perspektiv. Lundströms avhandling handlade om tvångsomhändertagandenas historia.

Böcker av Tommy Lundström


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén