Torbjörn Ingvarsson

Torbjörn Ingvarsson

Torbjörn Ingvarsson är professor vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, där han varit verksam som lärare och forskare sedan 2004. Ingvarsson disputerade 2000 på avhandlingen Borgensliknande säkerhetsrätter och har därefter publicerat en rad böcker och artiklar i förmögenhetsrättsliga ämnen. Bland böckerna märks Ogiltighet och rättsföljd (2012) och uppdateringen av Walins klassiska arbete Borgen och tredjemanspant (2013). Ingvarsson är även en uppskattad lärare som mottagit utmärkelser för sin pedagogiska förmåga.

Böcker av Torbjörn Ingvarsson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén