Torkel Gregow

Torkel Gregow

Torkel Gregow har varit justitieråd och ordförande i Högsta domstolen. Han var tidigare ledamot i lagberedningen och tjänstgjorde under flera år i justitiedepartementet. Under en följd av år har han sysslat med utsökningslagstiftningen. Han är författare till flera arbeten på detta område men har också skrivit åtskilliga uppsatser och artiklar på andra rättsområden. Torkel Gregow är juris hedersdoktor.

Böcker av Torkel Gregow


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén