Trygve Hellners

Trygve Hellners

Trygve Hellners är f.d. hovrättslagman och hedersdoktor vid Juridiska fakulteten i Lund och har verkat som rättsvetenskaplig författare i förvaltnings- och processrättsliga ämnen. Han deltog i lagstiftningsarbetet med den första förvaltningslagen, bl.a. som föredragande i Lagrådet, och har också haft lagstiftningsuppdrag rörande bl.a. konkurslagstiftningen, skuldsaneringslagen och lagen om företagsrekonstruktion.

Böcker av Trygve Hellners


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén