Ulf Bernitz

Ulf Bernitz

Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet. Han är även gästprofessor vid Örebro universitet och Senior Research Fellow vid St Hilda´s College, University of Oxford samt Director for the Wallenberg Foundation Oxford/Stockholm Association in European Law, baserad vid the Institute of European Law, University of Oxford. Hans expertområden omfattar, utöver europarätt, civilrätt, speciellt immaterialrätt, marknadsrätt samt avtals- och konsumenträtt.

Böcker av Ulf Bernitz


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén