Ulf Malm

Ulf Malm

Ulf Malm är jurist och är sedan många år specialiserad på brottsförebyggande arbete i bostadsområden. Han har i detta arbete bland annat genomfört ett stort antal offer- och trygghetsundersökningar runt om i Sverige på uppdrag av bostadsföretag, kommuner och organisationer.

Böcker av Ulf Malm


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén