Ulla Wadell

Ulla Wadell

Ulla Wadell är f.d. regeringsråd och har tidigare varit ledamot i lagrådet och chef för Riksskatteverkets rättsavdelning. Hon har en bred erfarenhet inom det fastighetsrättsliga området, bl.a. från Kammarrätten i Stockholm, där hon varit kammarrättslagman och chef för fastighetsavdelningen. Inriktningen har främst gällt fastighetsbeskattning, taxering samt värdering. Som särskild utredare har hon deltagit i lagstiftningsarbetet på området och har även medverkat i ett stort antal kommittéer, varav flera som ordförande. Utöver detta har hon under många år även varit Fideikommissnämndens ordförande.

Böcker av Ulla Wadell


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén