Ulrik von Essen

Ulrik von Essen

Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Ulrik von Essen var tidigare professor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Han är en eftersökt föreläsare och har sedan många år ett nära samarbete med olika myndigheter och domstolar samt har även anlitats som expert i statliga utredningar. För närvarande bedriver han forskning inom ämnena förvaltningsprocessrätt och sekretess.

Böcker av Ulrik von Essen


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén