Ulrika Forsberg

Ulrika Forsberg

Ulrika Forsberg är General Counsel och ansvarig för kvalitets- och riskhantering innefattande regulatoriska och legala frågor för Gernandt & Danielssons verksamhet. Forsberg lämnar även råd inom nämnda områden till byråns klienter. Utöver undervisning i penningtvättslagstiftningen undervisar Forsberg i ämnet advokatetik. Hon har även varit medförfattare till Advokatsamfundets vägledning för advokater beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Böcker av Ulrika Forsberg


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén