Ulrika Hansson

Ulrika Hansson

Jur.kand. och bankjurist Ulrika Hansson arbetar med påverkansarbete i skattefrågor och viss civilrätt på Svenska Bankföreningen. Ulrika har arbetat med lagstiftning på mervärdesskatteområdet i tolv års tid på Finansdepartementet (1998–2010) och dessförinnan som nationell expert i mervärdesskattefrågor vid DG TAXUD vid den Europeiska kommissionen (1995–1998). Ulrika har också varit rådgivare i mervärdesskattefrågor på Advokatfirman Bird & Bird 2010–2012 och fick efter avslutade universitetsstudier i juridik och ekonomi sin grundutbildning i praktisk skattehantering på Skatteverkets landskanslistutbildning samt vidare erfarenhet som intern rättslig rådgivare på dåvarande Rättsenheten vid Skattemyndigheten i Stockholm (1987–1995).

Böcker av Ulrika Hansson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén