Wiweka Warnling Conradson

Wiweka Warnling Conradson

Wiweka Warnling Conradson är professor i offentlig rätt och kursföreståndare i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hon har bidragit till flera böcker inom sina områden, framförallt kurslitteratur. På senare tid har hennes forskningsinriktning gällt överklaganderegler, överklagandeförbud och rätt till domstolsprövning i olika former.

Böcker av Wiweka Warnling Conradson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén