Dubbel effekt med samma kunskap i många kanaler

Av: Ulf Widlund Ämne: I själva verket 2019-10-10

Möjligheten för författare och andra experter att komma ut på juristmarknaden i samarbete med Norstedts Juridik är idag större än någonsin. Genom sammanslagningen av Karnov och Norstedts har alla kanaler och plattformar för publicering samlats under ett och samma tak. Synergieffekterna är uppenbara då en och samma ämneskunskap kan användas i många olika format, något som advokat Ulf Bergquist tagit fasta på.

Ulf Bergquist är en internationellt känd expert inom arvsrätt, bodelningsrätt och äktenskapsrätt, med egen byrå i centrala Stockholm. I egenskap av expert inom sitt rättsområde har han gett ut flera böcker och lagkommentarer, gjort tre e-kurser och hållit kurser hos VJS. Nu är han dubbelt aktuell med en ny bok i form av en kommentar till internationella bodelningslagen och internationella arvslagen, samt med en Karnov lagkommentar till EU:s arvsförordning i JUNO.

Att Ulf Bergquist gör sin expertis tillgänglig i många olika kanaler och plattformar, som böcker, e-kurser och kommentarer med mera, har fler olika orsaker. En del kanske mindre uppenbara än andra.
SENJ_ISV_ulf_bergquist_bred_4- Först och främst tycker jag att det är roligt att förmedla kunskap, sedan tycker jag att vi lite äldre jurister har en skyldighet att föra vidare den kunskap vi har samlat på oss till den yngre generationen, förklarar han.

- Men det är också ett sätt att marknadsföra advokatbyrån och vår kompetens inom det här rättsområdet.

Marknadsföring som fungerar

När han började hålla kurser för 20 år sedan tillämpade han framför allt den internationella dödsbolagen från 1937 i sitt arbete. Eftersom det inte fanns någon kommentar till lagen kontaktade han Norstedts Juridik om att ge ut en. Kommentaren kom ut 2003 och sexton år senare har han bland annat gett ut fem böcker, hållit otaliga kurser för VJS och skapat tre e-kurs.

Genom böckerna och kurserna har hans expertis på rättsområdet blivit allmänt känt vilket ger fler uppdrag till byrån, något som har varit en medveten strategi.
- Det som inte fungerar för en advokatbyrå i marknadsföringssammanhang är att sätta ut annonser där man säger att man är störst bäst och vackrast. Det som däremot funkar är att folk åtminstone inbillar sig att man är kunnig på rättsområdet eftersom man skriver böcker och håller kurser.

Böcker och kurser ger dubbel effekt

SENJ_ISV_bokomslag_1I Ulf Bergquists fall handlar det verkligen inte om ”inbillad” kunskap. Hans expertkunskap har gjort att han varit med och arbetat fram EU:s arvs- och bodelningsförordningar, samt även skrivit kommentarer på europanivå till dessa.

- I marknadsföringssammanhang ger man folk intrycket att jag kan det här rättsområdet i och med att jag skrivit böcker, men verkligheten är ju också att jag behärskar det bättre eftersom skrivandet gjort att jag tvingats lära mig.

I förlängningen leder det till att hans advokatbyrå får mer jobb vilket gör effekten dubbel.

- Fram till 2002 sysslade byrån med många rättsområden, men vid den tidpunkten bestämde jag mig för att satsa på det här. Det som då motsvarade en halvtid på byrån tar idag fem heltider i anspråk.

Lyfter gärna fram yngre förmågor

Ulf Bergqvist lyfter gärna fram yngre medarbetare på sin byrå som han involverar i sina böcker och kurser. Han menar att det är positivt för advokatbyrån att även andra medarbetare får visa upp sin kompetens. Han har dessutom skrivit bok och spelat in e-kurs med Anna Fayad.

- Hon är född i Sverige men har muslimsk bakgrund och har därför erfarenheter från en annan kulturkrets som exempelvis berör månggifte. Det är oerhört givande att samarbeta med henne.