E-kurser - ta steget från författare till expert

Av: Ulf Widlund Ämne: I själva verket 2019-04-04

Fler och fler av Norstedts Juridiks författare väljer att spela in e-kurser. Från en blygsam start 2015 finns det nu närmare 50 juridiska kurser att välja mellan. Det är dessutom det område där intäktsökningen är störst, över 20 procent, varje år. Och den som väljer att spela in sin första kurs får ofta blodad tand och vill gärna göra fler.

Sedan några år har Norstedts Juridik etablerat en egen inspelningsstudio på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. En som valt att spela in en juridisk kurs där är Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Kursen heter ”Distributionsavtal – konkurrensrättsliga frågeställningar” och han har positiva erfarenheter av inspelningen.

LarsHenriksson_4x3 Det var lite nervöst i början, men jag tycker att det var jättekul. Ett nytt sätt att få fram ett budskap som man normalt uttrycker på ett mycket mer komplicerat vis i en bok.

En vanlig kommentar från de som genomfört en inspelning är att det känns ovant att tala till en kamera istället för till åhörare. Så var det även för Lars Henriksson.

 Det finns ingen ögonkontakt som med de man normalt pratar med. Det kan kännas lite märkligt ibland när man inte får en reaktion från publiken.

Från inledande dialog till färdig kurs

Ambitionen från Norstedts Juridik är att fler och fler ska vilja spela in en juridisk kurs. Första steget kan vara att man kontaktar sin förläggare/produktutvecklare och inleder en dialog om saken. Alla ska känna sig trygga och väl omhändertagna genom hela processen.

citat2 Bara det finns en idé till en kurs kan vi förverkliga den, säger David Kinell, ansvarig för e-kurser på Norstedts Juridik. Vi står för allt det praktiska runt omkring såsom teknik, målgruppsdiskussioner, korrektur, paketering och marknadsföring med mera.

Att det kan upplevas som ovant att stå framför en kamera är som så mycket annat en vanesak, enligt David Kinell.

 Vi betraktar våra författare som experter på sitt ämne och e-kurser är ett sätt att visa upp sin expertis. Därför ser vi det som naturligt att man inte ska begränsa sig till att enbart författa böcker.

David_Kinell_4x3E-kurser breddar det befintliga utbudet

Han framhåller också att den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter till ett rikare utbud utan att böckerna försvinner.

 E-kurser är inte något som ersätter böcker, utan något som istället kompletterar ett redan befintligt utbud och skapar möjligheter att nå nya målgrupper. Det är en del i vår strävan att man ska gå från att vara författare till att vara expert.

Den som väljer att spela in en e-kurs får stöd av både sin redaktör och sin förläggare före och under inspelningen. Dessutom är en professionell ljud- och videotekniker på plats för att ta hand om allt det tekniska.

En som fick blodad tand efter inspelningen av sin kurs var Lars Henriksson.

 Jag är väldigt taggad för det här. Det skulle vara jättekul att göra det igen. Jag tror att vi kommer att se mer av e-learning i framtiden och jag tycker att det är ett väldigt bra komplement till böcker.