Hon tar emot framtidens jurister

Av: Ulf Widlund Ämne: I själva verket 2019-12-17

Under hösten 2019 släppte Norstedts Juridik branschrapporten Framtidens Jurist, en ny stor undersökning om krav, farhågor och förväntningar på juristyrket. Rapporten bygger på svar från nästan 3 600 svenska och danska jurister och advokater. En som möter många av framtidens jurister är Mia Carlsson, som bland annat är  kursansvarig för Jiken vid Stockholms universitet.

- Jag har det bästa jobbet på universitetet för jag har studenterna både på den första och den sista terminen på utbildningen, berättar hon med ett leende
- Först har jag dem på introduktionskursen när de är glada över att ha kommit in på utbildningen och sedan möter jag dem igen på specialkursen i skadeståndsrätt när de är nöjda med att nästan vara klara efter flera års studier. Däremellan är de nog ganska stressade, säger hon medkännande.

MiaCarlsson_portratt1

När Mia Carlsson själv började på juristlinjen i Stockholm var hon redan utbildad lärare. Efter examen blev hon kvar och doktorerade. Förutom att undervisa är hon även medförfattare till klassikern Finna rätt, där hon tagit över ansvaret för de kapitel Madeleine Leijonhufvud tidigare hade hand om, något hon tycker är mycket hedrande. 

Att fler kvinnor blir jurister påverkar

På Stockholms universitet har man satsat på att förändra juristutbildningen. Istället för att nöta in paragrafer är ambitionen att nå ett bredare och djupare perspektiv där juridiken placeras i en större kontext.
- Målsättningen är att studenterna ska bli självständigt tänkande jurister som har färdigheter att angripa olika typer av problem i en värld som blir mer och mer komplex.

I rapporten Framtidens Jurist framgår bland annat att den yngre generationens jurister har högre krav på att kunna ha en fungerande balans mellan arbete och fritid än föregående generationer, samt att många anser att dagens juristubildningen inte förbereder studenterna på den teknologiska utveckling av arbetslivet som sker i nutid.

Mia Carlsson tycker å ena sidan att ett ökat fokus på "work-life balance" är positivt men är å andra sidan inte säker på att det är på juristlinjen som studenterna ska lära sig om teknik.
- Kanske är det en backlash just nu för att man ska ha sitt liv på kontoret. Det är ju fler kvinnor som blir jurister idag och synen på balans i livet är nog en konsekvens av ett mer jämställt samhälle.
- Samtidigt är vi som undervisar i juridik inte tekniker, utan det är juridik vi är bra på. Vi ska nog inte försöka vara B-varianter av det andra är bra på , säger hon avslutningsvis.

Hela rapporten går att ladda ner här.