VJS ständigt på jakt efter nya ämnen och föreläsare

Av: Petter Svensson Ämne: I själva verket 2019-10-10

VJS, som numer är en del av Norstedts juridik, är en anrik institution inom svensk juridisk fortbildning - som ständigt har identifierat nya ämnen och lockat intressanta föreläsare. Att leda en kurs är både utvecklande och utmanande.                                                                                                                           

- Det handlar om sändare och mottagare, har vi olika frekvenser möts vi aldrig. När man håller i en kurs måste man vara särskilt noggrann med att ställa in frekvensen rätt, säger docenten och föreläsaren Jack Ågren.


VJS har allt sedan starten för över 50 år sedan haft missionen att erbjuda kvalificerad fortbildning för praktiker. Utbudet sträcker sig från övergripande kurser till fördjupnings- och specialistkurser där den allra senaste rättsutvecklingen analyseras. Kurser som har sitt upphov i ny lagstiftning med brett genomslag, som GDPR, lockar ofta många deltagare - just nu genererar exempelvis en kurs om penningtvättslagen ett särskilt stort intresse.

Lisa-2- Intresset för olika kurser går i cykler. Vi anpassar hela tiden kursutbudet så att så många praktiker som möjligt hittar kurser som passar just dem. Vi letar alltid efter nya ämnen och experter som vill föreläsa, säger verksamhetschefen Lisa Strandh som har jobbat med VJS i över fem år.

Att nå fram

En krispig höstdag i september föreläser Jack Ågren och doktorand Axel Holmgren i kursen Påföljdssystemet och påföljdsbestämning inför engagerade kursdeltagare: advokater, tjänstemän och riksdagsledamöter, som alla har det gemensamt att de önskar en ännu bättre kompass för att orientera sig i en ibland ganska svårgenomtränglig juridisk terräng.

Jack Ågren, som också är författare och bland annat medverkar i Lexino-kommentaren till brottsbalken, har hållit i kurser inom ramen för VJS sedan ett par år tillbaka. Till vardags forskar och undervisar han vid Stockholms universitet. Han framhåller att det är stor skillnad att undervisa erfarna praktiker jämfört med juriststudenter.agren-Jack-400x480-blogg

- En stor skillnad handlar om förkunskaper. Det finns deltagare på kurserna, t.ex. advokater, som har en mycket lång och gedigen praktisk erfarenhet. Och de är på ”mammas gata” när det gäller själva hantverket. Men de kan behöva input och fördjupning när det t.ex. gäller vissa teoretiska avsnitt för att förkovra sig ytterligare, förklarar han.

- Den största utmaningen är just att få ihop helheten så att t.ex. teoridelen blir intressant för alla. Ibland har jag fått feedback av typen: ”jag hade inte alls tänkt på det, det här har jag nytta av i en kommande plädering”. Det är häftigt att höra, då har man nått fram!

Blir en bättre författare

En grundförutsättning för att bli en duktig föreläsare är enligt Jack att man har ett intresse för att möta andra människor i allmänhet och kursdeltagarna och deras behov i synnerhet.

- Man måste kunna levandegöra kunskap. Det handlar inte bara om att föreläsa utan också att lyssna in. Om jag förstår deltagarnas behov kan jag skräddarsy undervisningen så den blir ännu mer relevant för dem.

Genom att hålla i kurser kan man också spetsa sina verktyg inom andra områden.

- På en kurs får jag ofta väldigt snabb feedback på det jag föreläser i, om kunskapen nått fram och om det finns anledning att ändra något. Det är en stor skillnad i förhållande till att förmedla kunskap i en bok då det ju inte ställs några omedelbara motfrågor. Så jag tror att jag faktiskt blir en bättre författare tack vare kurserna.

- Vi uppmanar alla författare och experter att höra av sig om man har en idé till en kurs, betonar Lisa Strandh.

VJS i siffror: (2018)

  • 225 Föreläsare
  • 2 000 Deltagare
  • 910 Utbildningstimmar
  • 18 500 Intygade fortbildningstimmar och advokatpoäng
  • 940 000 Sidor dokumentation
  • 7 350 Koppar kaffe
  • 227,5 Kilo godis