Till övergripande innehåll för webbplatsen

"JUNO är win-win för både författare och kunder"

Av: Ulf Widlund Ämne: I själva verket 2019-06-26

Snart lanseras JUNO, marknadens i särklass mest omfattande juridiska informationstjänst. JUNO samlar innehållet från både Karnov Juridik och Zeteo och kommer vid lanseringen att ersätta dessa. Stefan Martell, ansvarig för utgivning, redaktioner och innehåll, på Norstedts Juridik ser stora möjligheter för författarna i och med lanseringen av JUNO.

- En författare vill ju bli läst och förutsättningarna för en bredare spridning ökar med JUNO eftersom alla kunder som idag antingen har Zeteo eller Karnov Juridik kommer att samlas där. Det gör det möjligt att nå fler användare. JUNO är utvecklat i nära samarbete med marknaden och har ett nytt användargränssnitt med stort fokus på sökfunktionen. Kundernas arbete kommer att effektiviseras genom att de inte behöver titta i två olika tjänster för att hitta den information de behöver.
Stefan Martell_portratt2x1
Kommer inte varje verk bli mindre läst om det i JUNO till exempel finns två olika kommentarer till samma lag?
- Nej, det kommer snarare att bli tvärtom, läsandet kommer att öka. Det ligger i juristens natur att man tittar i båda kommentarerna för att få en helhetsbild. Hade man tidigare bara tillgång till en kommentar som kund i antingen Zeteo eller Karnov Juridik läste man bara den man hade. Vi tror att det ger kunden ökad nytta att få kommentarerna i JUNO bredvid varandra. Detta är win-win både för kunderna och författarna - kunderna får mer material att ta del av och författarna kommer att bli mer lästa.

Finns det verk i Zeteo och Karnov Juridik som inte kommer finnas med i JUNO?
- Svaret på det är nej. Materialet i de två tjänsterna kompletterar varandra, de konkurrerar inte. För alla rättsområden finns det massor av olika titlar som täcker in olika infallsvinklar och går olika djupt. Ju mer material vi har desto mer heltäckande blir JUNO, vilket både författare och kunder kommer tjäna på.

Vilken ställning tror ni JUNO kommer få på marknaden för juridisk information?
- JUNO kommer att bli marknadens i särklass mest omfattande informationstjänst och vi är övertygade om att den kommer bli den tjänst som det blir standard att hänvisa till i olika sammanhang. Att den har högsta status som rättskälla och att det blir till innehåll i JUNO som domstolar hänvisar till som rättskällor. Vi tror att JUNO kommer att få en urstark ställning, det är där man ska finnas med sina verk som författare/expert.

Vad händer med författarnas avtal vid övergången till JUNO?
- De som haft avtal med Norstedts Juridik har kvar dessa och de fortsätter att gälla som tidigare. För Karnovs författare kommer avtalen att ligga kvar i Karnov AB under en tid, men rätten att sälja verken kommer att innehas av Norstedts Juridik.

När kommer det att ske?
- Exakt tidpunkt vet vi inte just nu, utom att det blir senare under 2019. Men alla författare kommer att i god tid bli informerade om tidpunkten för överflytt av avtal. Överlåtelsen påverkar inte villkoren för författarens nuvarande avtal. De kommer att gälla fram till dess att avtalet upphör eller ett nytt avtal skrivs. David_Louise_2x1Vad händer med de kontaktpersoner man tidigare haft hos Norstedts Juridik respektive Karnov?
- Initialt kommer alla att behålla de kontaktpersoner man har haft. Det är samma personer som arbetar med författarna som det var innan Karnov och Norstedts Juridik gick samman. Bolagens respektive avdelningar har slagits ihop och alla författarkontakter har samlats under två nya chefer, David Kinell som utgivningschef och Louise Warringer som chef för redaktionen. Tillsammans med alla erfarna och engagerade medarbetare kommer de se till att författarna ska känna sig väl omhändertagna.

Kommer det bli möjligt att få statistik över användningen av materialet i JUNO?
- Vi arbetar för att det ska bli möjligt. Med JUNO räknar vi med att få helt nya möjligheter att ta fram statistik om hur kunderna tar del av respektive författares verk. I sådana fall kommer det att bli ett värdefullt underlag till en dialog med författarna om hur olika verk ska utformas och presenteras i en digital miljö.

Om man som författare vill ha tillgång till JUNO, kommer man att få det?
- Alla författare kommer utan kostnad få tillgång till JUNO med hela förlagets litteratur. När JUNO lanseras är det bara att höra av sig till sin kontaktperson hos oss på Norstedts Juridik så kommer vi att ordna det. Vi tycker det är självklart att våra författare ska ha tillgång till det som kommer att vara den utan konkurrens ledande tjänsten för juridisk information i Sverige.

Något du avslutningsvis vill säga till alla författare?
- Jag tycker att vår VD Olov Sundström uttryckte sig på ett fyndigt och bra sätt på vår senaste författarfest, och det tål att upprepas – Er kompetens är vår existens.