Till övergripande innehåll för webbplatsen

Kunskapspaketeringens konst – redaktörens tips och tankar om bokomslag

Av: Filippa Carle Ämne: I själva verket 2018-11-20

Vad ska det vara för färg? Finns det någon bild som passar? Hur ska ett bokomslag egentligen se ut? Den rutinerade redaktören Ulrika Kindstedt vet råd.

Ärligt talat, det finns böcker för vilka omslagen är viktigare än för de som ges ut på Norstedts Juridik. Hos oss är det såklart våra namnkunniga författare med tillhörande expertis som är grejen. Icke desto mindre ska också våra böcker paketeras och hur det går till vet redaktören Ulrika Kindstedt.

Bokomslag_i_själva_verket_Ulrika– En del författare har själva en idé om hur omslaget skulle kunna utformas, andra har det inte och det behövs inte heller. Det bästa är alltid att börja med att diskutera saken med sin redaktör så att man inte har önskemål som inte är görbara av produktionsskäl, säger Ulrika, som också poängterar att det är redaktören som tillsammans med en formgivare tar fram några förslag till omslag. 

När det gäller de klassiska serierna Blå och Gula Biblioteket, Institutet För Rättsvetenskaplig Forsknings rödvita samt ytterligare några bokserier, så har de sin på förhand bestämda välkända utformning, men för övriga titlar gäller i allmänhet Norstedts Juridiks omslagsmall med eller utan bild.

Bra med bildbanksbilder

På senare tid har det blivit vanligare med bilder, både foto och illustration, på Norstedts Juridiks bokomslag. Ulrika berättar att redaktörerna har tillgång till flera bildbanker och det är oftast det bästa att använda bilder därifrån, inte minst när det gäller rättighetsfrågor och tryckteknisk kvalitet. Därför tycker hon att det i första hand är redaktören som ska leta bild, men vad den ska föreställa och hur omslaget ska se ut i övrigt är självklart något som redaktör och författare kommer fram till tillsammans, med utgångspunkt i Norstedts Juridiks omslagsmall.

– När det gäller bilder är det ju bra om de på något sätt anknyter till bokens ämne, men även andra bild- och formlösningar kan fungera fint. En bild måste också passa formatmässigt till bokens storlek och omslagets andra bitar – titel, författarnamn, logotyp osv.

Fler färger än blått

Till sist den emellanåt så angelägna frågan om färg:
– En del författare vet bestämt vilka färger de vill ha, medan andra vill se några olika förslag. Blått är en populär omslagsfärg hos oss, men det finns ju många fina färger att välja bland, konstaterar redaktören. När vi gör en ny upplaga av en bok är det även viktigt att omslagsfärgen skiljer sig från de tidigare, men för igenkänning kan vi gärna återanvända bilden.