Nystart för Karnov Lagkommentarer

Av: Ulf Widlund Ämne: I själva verket 2020-04-17

I 25 år har Karnovs lagkommentarer varit ett trumfkort i Karnovs erbjudande till juristmarknaden. Experter inom olika rättsområden har skrivit, och löpande uppdaterat, lagkommentarer till mer än 1 000 olika lagar och författningar. Ändringar i organisationen på Norstedts Juridik ska nu göra stödet och servicen till alla experter som skriver kommentarer ännu bättre.

- Vi vill att alla som idag bidrar till Karnov kommentarer ska trivas hos oss, säger David Kinell, utgivningschef på Norstedts Juridik.

David KinellDels ska kommunikationen med befintliga författare bli bättre genom en tydligare organisation på förläggarsidan hos Norstedts Juridik, dels hoppas man kunna locka nya författare 
- Att få in ännu fler som skriver kommentarer skulle göra ett redan unikt innehåll ännu starkare. En ny förläggarorganisation tror vi ska hjälpa till med det.

Karnovs lagkommentarer är en hörnpelare i den nya onlinetjänsten JUNO och ingår på så sätt i den kärna av information som de flesta av Sveriges jurister använder dagligen.

Det var 1996 som lagkommentarerna introducerades med pompa och ståt i Stockholms stadshus, med dåvarande justitieminister Laila Freivalds närvarande. Idag har cirka 230 författare skrivit kommentarer till mer än ettusen lagar fördelade över 29 ämnesområden. 

Petra FranzénFör att både utveckla och förvalta Karnov lagkommentarer gör Norstedts Juridik några organisationsförändringar.

- Den viktigaste förändringen är att varje författare i fortsättningen kommer att vara knuten till den förläggare som ansvarar för det aktuella rättsområdet, berättar Petra Franzén, som tidigare ensam hade det övergripande ansvaret för författarkontakterna. 

- Från och med nu ska alla som skriver Karnov lagkommentarer ha en förläggare som är insatt i rättsområdet och dess rättsutveckling. På så sätt kommer kvaliteten kunna höjas och dialogen mellan författaren och Norstedts Juridik att bli bättre.

Förläggarens ansvar omfattar exempelvis avtals- och royaltyfrågor och frågor om nya författningar som borde kommenteras.

Beata Kotowski- Är man intresserad av att skriva en kommentar till en lag inom ett visst rättsområde är det den förläggare som ansvarar för rättsområdet som man ska kontakta, förklarar Petra Franzén.
- Det gäller såväl för de författare som varit med sedan tidigare, och de som kommer nya från och med nu.

Organisationsförändringen påverkar dock inte respektive författares pågående samarbete med Karnovredaktionen och det fortlöpande manus- och uppdateringsarbetet.

De som skrivit kommentarer tidigare är antagligen bekanta med Maria Blyh och Beata Kotowski. De båda kommer även i fortsättningen att vara ansvariga för produktionen, inklusive manusarbetet och administrativa frågor.

Maria BlyhMaria och Beata har regelbunden kommunikation med alla författarna och säkerställer en smidig och effektiv uppdateringsprocess av lagkommentarerna.

Både Karnovredaktionen och våra förläggare ser fram emot att få höra av både befintliga och framtida författare!

Klicka här så ser du vilken förläggare som har hand om respektive rättsområde.