”Utgivningen är ett lagarbete”

Av: Norstedts Juridik Ämne: I själva verket 2018-04-24

För att en utgivningsidé ska bli något mer än just en idé, krävs insatser från flera håll. Författaren har förstås det ofta ensamma arbetet med själva författandet att genomföra och hos oss på Norstedts Juridik finns en författares partner in crime – din förläggare. Johanna Rönnberg är en av dem. Men vad gör hon egentligen?

- Utgivningsinitiativ kan komma från både författare och förläggare. Ofta är det våra författare som kommer med utgivningsidéer. Då gäller det att jag och mina kolleger har eller skaffar oss kunskap om marknaden för den aktuella titeln. Vad finns redan på marknaden? Vilken är målgruppen? Hur har annan utgivning på området gått och är det kanske så att den där idén behöver knådas lite till? Det är sådant som vi förläggare hjälper till med.

johanna_ronnberg_2018Det berättar Johanna Rönnberg, förläggare på Norstedts Juridik sedan ungefär ett och ett halvt år och som arbetar med utgivning inom straff-, process- och familjerätt. Hon har också bland annat varit biträdande jurist och advokat. Att gå från idé till färdig titel är inget man gör ensam säger hon.

Kunskap i förlagsväggarna

- Utgivningen är ett lagarbete och vi på förlaget finns ju till hands under hela processen. Våra författare ska veta att de alltid kan vända sig till sin förläggare och att all den förlags- och förläggarkunskap som finns i väggarna här står till deras förfogande.

Namnet Norstedts Juridik är ju en kvalitetsgaranti i sig, vilket förstås beror på ett långvarigt arbete med just kvalité i processens alla delar.

- Jag känner stor respekt för det kunnande som finns på det här förlaget, såväl som för våra författares expertis, avslutar Johanna.