Nyheter och artiklar om Covid-19

Här har vi samlat alla våra nyheter och artiklar relaterade den pågående coronapandemin. Ursprungligen är artiklarna publicerade i vår nyhetstjänst i JUNO, men under en period bjuder vi på alla coronaleraterade artiklar från tjänsten här.

Läs alla våra nyheter Prova JUNO fritt i 2 veckor

Skiljenämndsalternativet - en hjälp för domstolarna i pandemins tid?

Den pågående pandemin innebär att parter kan få vänta lång tid innan de kan få sin sak prövad i domstol. Det nyligen lanserade Skiljenämndsalternativet syftar till att avlasta domstolarna och ge parter i dispositiva tvistemål möjlighet till snabba avslut i pågående tvister. Domare ställer sig dock tveksamma till om detta kommer ge önskad effekt. Advokat Olle Flygt, som är initiativtagare, betonar att det inte handlar om att konkurrera med domstolarna.

”Det är ett sätt att kunna bidra i samhället och hjälpa enskilda under en extraordinärt svår tid”, säger han.

Läs hela artikeln


När force majeure blev vår verklighet

Nina Barzey, advokat och delägare i Bonde Barzey Advokatbyrå AB, skriver i sin krönika om begreppet force majeure och betydelsen av att kombinera den juridiska linsen med den praktiska verkligheten för klienten.

 

Läs hela artikeln


Nya anståndsregler till följd av coronaviruset - räddning för svenska företag?

Spridningen av coronaviruset hotar många svenska företag. För att motverka förödande konsekvenser har regeringen bl.a. lagt fram ett lagförslag som öppnar upp möjligheten att få anstånd med inbetalning av skatt. Frågan är vad lagstiftningen kommer innebära för såväl staten som företagare, och i vilken utsträckning den kommer att stärka företags likviditet.

Läs hela artikeln


Covid-19: att tänka på vid behandling av personuppgifter

Coronaviruset aktualiserar flera frågor kring behandlingen av personuppgifter, framför allt med koppling till arbetslivet. Peter Nordbeck och Adam Odmark, advokat respektive biträdande jurist från Advokatfirman Delphi, skriver om de viktigaste aspekterna som en arbetsgivare bör tänka på.


Behandlingen måste uppfylla de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling.

Läs hela artikeln

Title

2020-03-31

Ingress: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Läs hela artikeln  

Title

2020-03-31

Ingress: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Läs hela artikeln  

Title

2020-03-31

Ingress: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Läs hela artikeln  

Title

2020-03-31

Ingress: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Läs hela artikeln  

Title

2020-03-31

Ingress: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Läs hela artikeln  

Nyheter