Laddar...

Jakträtt och fiskerätt

Jakträtt och fiskerätt

För att få jaga i Sverige behöver du ha statligt jaktkort. För att få licens för jaktvapen krävs godkänd jägarexamen.

Om jakträtt

I Jaktlagen regleras var man får jaga, dvs. vem som har jakträtt (markägare och jaktarrendator). Brott mot jaktlagen rubriceras oftast som "jaktbrott".

Varje markägare har jakträtten på sin mark oavsett om marken är stor eller liten. Om markägaren inte själv vill jaga kan hen helt eller delvis upplåta jakträtten. Jakt förekommer i större eller mindre omfattning på all mark där jakt kan bedrivas.

Om fiskerätt

Fiskerätt avser rätt att fiska fisk, vattenlevande blötdjur och kräftdjur, och kan vara allmän eller enskild. Med enskild fiskerätt avses fisket i vatten som tillhör en enskild markägare, där endast den som äger marken har fiskerätten. I allmänt vatten, vatten som staten äger, får dock alla fiska för privat bruk, som fritidsfiske, med handredskap. Vissa allmänningar undantas dock från dessa regler.

Fiskerätten begränsas dock av särskilda regler som gäller vissa sorters fisken. De som fiskar kommersiellt behöver fiskelicens.

De viktigaste lagarna på området är

  • Jaktlagen
  • Jaktförordningen