JUNO för dig som tar stora beslut

JUNO finns unikt anpassad för dig som arbetar inom offentlig verksamhet. Tjänsten ger dig tillgång till Sveriges bredaste utbud av juridiskt beslutsunderlag. Allt anpassat för just ditt ämnesområde. JUNO - för dig som tar stora beslut i människors liv!

Testa JUNO gratis


Innehåll

JUNO innehåller massor av olika material, speciellt anpassat för dig inom inom offentlig verksamhet.

Lagkommentarer till ett stort antal lagar.

Myndighetsmaterial från exempelvis, Skolverket, JO, JK, Socialstyrelsen, IVO, Upphandlingsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Lantmäteriet, Boverket, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, m.fl.

Samtliga domar och praxis från förvaltningsdomstolarna och förvaltningsrätterna

Tidskrifter: Ny Juridik, Svensk Juristtidning och Upphandlingsrättslig tidskrift, m.fl.

Böcker: Djup kommentar till OSL, Förvaltningslag, Kommunallag, GDPR, Skolledarpraktika, Överförmyndarpraktika Ekonomisk familjerätt, Kommunalrätt, Offentlig rätt, Den svenska miljörätten, Fastighetsbeskattning, Arbetsrätt, Civilrätt, m.fl.

Läs Produktblad


Allt juridiskt stöd - på ett ställe

JUNO för kommuner (före detta Karnov Kommun) är en produkt som innehåller de gamla rättsdatabasernas ryggrad av lagkommentarer, omfattande praxis som utgångspunkt men också nya delar i form av analyser och guider samt möjligheten att ställa frågor till experter. Tjänsten passar således för både handläggare och jurister i alla förvaltningar tack vare sin bredd och sitt djup.

Allt du behöver


"Fantastisk service och mycket användarvänligt med många möjligheter som inte andra tjänster tillhandahåller. Vi är väldigt nöjda, främst med den fantastiska service som vi fått under resans gång. Där man tar till sig förslag till förändring m.m. "

- Andrea Wikhäll, Miljöjurist - Helsingborgs stad

Testa JUNO kostnadsfritt i 14 dagar!

Test av tjänsten är tillgängligt för organisationer och företag. Testperioden löper automatiskt ut efter 14 dagar och förbinder inte till något köp.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.

Nyheter