Juridisk basinformation i Zeteo

Juridisk basinformation är all gällande svensk rätt som SFS-författningar – här finns både gällande, kommande och tidigare lydelser, förarbeten och avgöranden. Även myndighetspublikationer och tidsskriften Juridisk Publikation ingår.

Avgöranden

 • Högsta domstolens domar som de publiceras i NJA I från 1911 och framåt.
 • Referat och notiser från Högsta förvaltnings domstolen (HFD) från 2011 och framåt samt Regeringsrättsavgöranden (RÅ) 1930-2010.
 • Hovrättsdomar som de publicerats i Rättsfall från hovrätterna från 1980 och framåt, från 1 januari 2013 samtliga.
 • Kammarrättsdomar i urval från 2000, från 1 januari 2013 samtliga. Refererade domar 1977-1987.
 • Underinstanser; tingsrätterna, förvaltningsrätterna, mark- och miljödomstolarna samt migrationsdomstolarna fr.o.m. januari 2016.
 • AD-domar (publicerade) från 1974 och framåt. I urval 1928–1973.
 • Rättsfall från Bostadsdomstolen, Försäkringsöverdomstolen och Koncessionsnämnden.
 • Patent- och marknadsöverdomstolens domar från 2016 och framåt.
 • Marknadsdomstolens avgöranden från 2000 och framåt.
 • Mark- och miljööverdomstolens domar (MÖD) referatsaming från 2011 och framåt samt Miljööverdomstolens domar 1999-2010.
 • Migrationsöverdomstolens domar (MIG) referatsamling från 2006 och framåt.
 • JO- och JK-beslut som görs tillgängliga.
 • Brottsoffermyndighetens referatsamling.
 • Skatterättsnämndens förhandsbesked från 2007 och framåt.
 • Försäkringsöverdomstolen - Domstolens referatsamling 1979-1995 och från försäkringsdomstolarna 1980-1991
 • Koncessionsnämnden - material från 1990-1998.
 • Revisorsnämnden – disciplinärenden och förhandsbesked från 1995 samt övriga ärenden.

Författningar

Alla gällande SFS-författningar med länkar till förarbeten och avgöranden med mera som är knutna till de ingående lagarna och till enskilda paragrafer. Författningarna uppdateras löpande och här finns både gällande, kommande och tidigare lydelser.

Förarbeten

 • Propositioner i urval från 1915 och framåt, i större urval från 1980 och framåt och fullständigt från 1992/93 och framåt.
 • Nytt Juridiskt Arkiv avd. II (NJA II) med referat av propositioner och anknutna utskottsbetänkanden med mera inom centrala rättsområden från 1960 och framåt.
 • Skrivelser - Urval från 1971 och framåt. Komplett från 1996 och framåt.
 • Ds, Departementsserie - Från 1990 i urval och komplett från 2002.
 • SOU, Statens offentliga utredningar - Från 1990 i urval och komplett från 2002.
 • Dir, Kommittédirektiv - Komplett från 2006 och framåt.
 • Bet, Utskottsbetänkanden - Skatteutskottet (SkU) från 1971 i urval och komplett från 1998 och framåt.

Myndighetspublikationer

 • Justitieombudsmannen: tillgängliga JO-beslut
 • Justitiekanslern: tillgängliga JK-beslut
 • Myndighetsföreskrifter: Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Bokföringsnämnden (BFN); Allmänna råd (BFNAR), Vägledningar,
 • Rekommendationer, Uttalanden. Datainspektionens författningssamling (DIFS). Finansinspektionens författningssamling (FFFS). Skatteverkets föreskrifter och rekommendationer m.m. (SKVFS)
 • Skatteverket: rättsfallsreferat, handböcker m.m.

Myndighetsföreskrifter

 • Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
 • Bokföringsnämnden (BFN)
 • Datainspektionens författningssamling (DIFS)
 • Finansinspektionens författningssamling (FFFS)
 • Skatteverkets föreskrifter och rekommendationer m.m. (SKVFS)

Tidskrifter

Juridisk Publikation, från 2009 och framåt.

Kontakta mig

Vi besvarar gärna alla de frågor eller funderingar du har om Zeteo. Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.