Kommande utgivning av juridisk kurslitteratur

Nedan listas Norstedts Juridiks kommande utgivning av kurslitteratur

 

 

Arbetslagstiftning, uppl 48
Författare: Naiti del SanteMaria RasmussenBengt GarpeHåkan Gabinus Göransson
ISBN: 9789139023500

Handelsbolag och enkla bolag, uppl 9
- En lärobok
Författare: Torsten Sandström
ISBN: 9789139023838

Hälso- och sjukvårdslagen, uppl 11
- Med kommentarer
Författare: Lars-Åke Johnsson
ISBN: 9789139024514

Författningssamling i associationsrätt 2021/22, uppl 9
Redaktör: Clara Ehn
ISBN: 9789139023340

Författningssamling i Dynamisk immaterialrätt
Författare: Frantzeska Papadopoulou SkarpMarianne LevinLinnea Harnesk
ISBN: 9789139024552

Författningssamling i förmögenhetsrätt 2021/22, uppl 10
Redaktörer: Jori Munukka, Johan Sandstedt
ISBN: 9789139023357

Författningssamling i förvaltningsrätt 2021/22, uppl 16
Redaktörer: Michaela Ribbing, Lena Sandström, Åsa Örnberg
ISBN: 9789139024743

Författningssamling i rättsinformatik 2021/22, uppl 7
Redaktörer: Cecilia Magnusson Sjöberg, Gustaf Johnssén, Ängla Eklund, Johan Rosell
ISBN: 9789139024064

Författningssamling i statsrätt 2021/22, uppl 4
Redaktörer: Hedvig Bernitz, Jaan Paju, Lena Sandström, Karin Åhman
ISBN: 9789139023975

Juridikens nycklar, uppl 2
- Introduktion till rättsliga sammanhang, metoder och verktyg
Författare: Frantzeska Papadopoulou SkarpBjörn Skarp
ISBN: 9789139023388

LVM
- En vägledning
Författare: Carl-Gustaf Tryblom
ISBN: 9789139023265

Personaljuridik 2021, uppl 34
Författare: Tommy Iseskog
ISBN: 9789139025023

Rättsfallssamling i associationsrätt, uppl 6
Redaktör: Clara Ehn
ISBN: 9789139023333

Rättsfallssamling i Dynamisk immaterialrätt
Författare: Frantzeska Papadopoulou SkarpMarianne LevinLinnea Harnesk
ISB: 9789139023760

Rättsfallssamling i fastighetsrätt 2021/2022, uppl 11
Redaktör: Elisabeth Ahlinder
ISBN: 9789139023494

Rättsfallssamling i rättsinformatik 2021/22, uppl 7
Redaktörer: Cecilia Magnusson Sjöberg, Ängla Eklund, Gustaf Johnssén, Johan Rosell
ISBN: 9789139024095

Rättslig ram för socialtjänstens handläggning
- Praktisk juridisk tillämpning inom äldreomsorg och funktionshinder
Författare: Beatrice Nordebrink
ISBN: 9789139116721

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, uppl 5
- Ämne, material, metod och argumentation
Författare: Claes Sandgren
ISBN: 9789139024637

Sakrätt beträffande fast egendom
Författare: Laila Zackariasson, Peter Strömgren
ISBN: 9789139207382

Samhället och de unga lagöverträdarna, uppl 7
Författare: Lars Clevesköld
ISBN: 9789139024835

Skadeståndsrätt, uppl 11
Författare: Jan HellnerMarcus Radetzki
ISBN: 9789139023685

Skattelagstiftning 2021:2, uppl 63
Författare: Gunnar Rabe
ISBN: 9789139023999

Skatteprocessen, uppl 4
Författare: Karin Almgren, Börje Leidhammar
ISBN: 9789139024002

Straffrättsliga prejudikat, uppl 2
Författare: Ebba Sverne ArvillHenrik Rasmusson
ISBN:9789139209393

Kontakta oss

Du hittar all vår litteratur på nj.se/litteratur där vi kontinuerligt uppdaterar med nya och kommande titlar och utgåvor.

Saknar du någon titel eller utgåva, kontakta oss så hjälper vi dig.