Norstedts Juridik lanserar JUNO, en ny digital informationstjänst

Av: Caroline Wiroth Ämne: Nyheter 2019-05-27

Norstedts Juridik, Sveriges marknadsledande utgivare av juridiska verktyg och tjänster, lanserar en ny juridisk informationstjänst; JUNO. Tjänsten samlar innehållet från Karnov Group Sweden AB:s rättsdatabas Karnov Juridik och Norstedts Juridiks digitala informationstjänst Zeteo och är framtagen för att ge yrkesverksamma jurister och tjänstemän snabb och effektiv tillgång till juridisk information – oavsett format. JUNO lanseras under sommaren 2019.

”Med JUNO ger vi våra kunder marknadens i särklass mest omfattande juridiska informationstjänst. Under samma tak har vi samlat innehållet från både Karnov Juridik och Zeteo. Över 1 000 experter finns representerade i tjänsten vilkas kunskap och insikter gör det möjligt för våra drygt 35 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag!”, säger Olov Sundström, CEO Norstedts Juridik AB.

Arbetet med lanseringen av JUNO har pågått under drygt ett år och involverat personer och avdelningar från både Karnov Group och Norstedts Juridik. För att säkerställa kvaliteten och ett användarvänligt gränssnitt har arbetet också genomförts i nära samarbete med kund.

”Jag ser lanseringen av JUNO som vår första stora gemensamma leverans och jag är mycket stolt över vad vi åstadkommit. JUNO är ett tydligt bevis på vad nya Norstedts Juridik kan leverera. Med vår långa historia i ryggen och med Karnov Group som vår ägare tar vi nu ut riktningen i juristbranschen!” säger Olov Sundström.


Om Norstedts Juridik

Norstedts Juridik är en marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska verktyg och tjänster med rötter 150 år tillbaka i tiden. Företaget är utgivare av Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå biblioteket, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen. Norstedts Juridiks digitala informationstjänst används av Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner.

Norstedts Juridik är en del av Karnov Group.


Om Karnov Group

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare - varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2018 uppgick till 715 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”.

För mer information, besök www.karnovgroup.com.