Sveriges Rikes Lag 2018

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning, Sveriges Rikes Lag 2018-04-26

Nu är lagboken 2018 på väg till alla er som beställt! Kanske har du redan fått ditt exemplar?

Som vanligt får du vid leverans tillgång till Sveriges Rikes Lag även som app. Med lagboksappen ryms hela lagboken i valfri mobil enhet. Innehållet är precis detsamma som i den fysiska boken och du kan markera viktiga avsnitt, göra anteckningar och understrykningar, precis som du är van vid. Dessutom uppdateras den i augusti med nya och ändrade författningar. 

Har du inte beställt lagbok för 2018 ännu? Klicka här. 

SRL18-nyhetsartikel[1]

Nyheter i Sveriges Rikes Lag 2018

Bland nya lagar från år 2017 som tagits in i lagboken kan nämnas hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som ersätter den tidigare hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Den nya lagen syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag. Lagen (2017:310) om framtidsfullmakter ger enskilda en möjlighet att utse någon som kan ha hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter, om de senare i livet inte själva kan göra det. Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till ordningen med god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter.

Av övriga lagar som har tagits in kan nämnas:
  •  Lagen (2017:496)om internationellt polisiärt samarbete
  •  Den nya kommunallagen (2017:725)
  •  En ny förvaltningslag (2017:900) samt
  •  Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  •  Från EU-rättens område kan nämnas EU:s dataskyddsförordning samt den nya insolvensförordningen.
Omfattande ändringar har under år 2017 också gjorts i bl. a. utlänningslagen (2005:716), skatteförfarandelagen (2011:1244) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.