Nyheter inom: Förvaltningsrätt

Svåra avvägningar i plan- och bygglagen – ny bok guidar rätt

13 april 2021
| Miljörätt, Offentlig förvaltning, Förvaltningsrätt, Juridisk litteratur, Samhällsplanering
Nya Lexinokommentaren Plan- och bygglagen ger vägledning vid knepiga avvägningar när byggande och infrastruktursatsningar ska förenas med miljöintressen.

Nya förvaltningslagen – "tydliga direktiv att komma till rätta med långsam handläggning"

12 november 2020
| Förvaltningsrätt, JUNO lagkommentarer
Den nya förvaltningslagen trädde i kraft 2018. Praxis har kodifierats och vissa bestämmelser har moderniserats – lagen erbjuder även vissa nyheter då enskilda nu har möjlighet att angripa långsam handläggning. Vilka effekter kommer den nya lagen att få på sikt? Johan Lundmark, chefsrådman på Förvaltningsrätten i Stockholm och Mathias Säfsten, chef på grundlagsenheten i Justitiedepartementet, har i JUNO nyligen publicerat kommentaren till den nya förvaltningslagen.
Offentlig rätt

Regeringen upphäver länsstyrelsens beslut på grund av ett “grovt fel” i handläggningen

24 april 2020
| Miljörätt, JUNO, Förvaltningsrätt, JUNO Nyheter
Länsstyrelsen agerade i strid med förvaltningslagen genom att inte kommunicera ett yttrande till Svenska kraftnät innan man fattade beslut om att bevilja förundersökningstillstånd. Det slår regeringen fast och upphäver beslutet. -Det rör sig om ett grovt fel från länsstyrelsens sida, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
shutterstock_268132268-1000x667-72ppi

Möt Eric M Runesson - nytillträtt justitieråd som snart väljs in i Svenska Akademien

27 juni 2019
| Förvaltningsrätt
Han är en kunskapstörstande ”nörd” som var dålig i skolan men som gärna vandrade i skogen. Som tonåring drabbades han av August Strindberg.
Processrätt
document-428331-1200x630-72ppi

Arbetsgivarepolicys

25 juni 2019
| Arbetsrätt, Förvaltningsrätt, Statsrätt
Advokat Tom Johansson frågar sig i denna krönika vilka rättsliga verkningar policys av olika slag har.
Processrätt
Karnov_0816

Justitierådet Mahmut Baran om karriären, klassresan och att vara först

24 juni 2019
| Förvaltningsrätt
Mahmut Baran växte upp i en kurdisk by i Turkiet, valdes ut för att studera, och kom till Sverige. Han har gjort en unik karriärresa.
Processrätt Skatterätt
NJ-GettyImages-622538952-1200x630

Rätten att söka skydd - en vägledning vid asylprövning

20 juni 2019
| Utgivning, Förvaltningsrätt
Asylprövning och frågor kring flyktingskap är ämnen som diskuteras flitigt i media och på arbetsplatser. I den senaste upplagan av boken Asylrätt, en praktisk introduktion ger Madelaine Seidlitz dig juridisk vägledning på området, steg för steg.
Offentlig rätt
shutterstock_86238010-1200x630-72ppi

En ny fas för dataskyddet

19 juni 2019
| Förvaltningsrätt, Yttrandefrihet
Daniel Westman skrev om dataskyddslagstiftningens växande betydelse. Det var då 16 mån. kvar till att GDPR skulle börja tillämpas, det blev en hektisk tid.
GettyImages-986464180-1200x630

Nya krav på skolornas elevhälsa

29 maj 2019
| Kommun, Förvaltningsrätt
I nya upplagan av sin bok Elevhälsan i den nya skollagen behandlar Lars-Åke Johnsson, med sikte på elevhälsan, alla viktiga numera gällande bestämmelser i den nya skollagen och i centrala hälso- och sjukvårdsförfattningar.
Skola och utbildning